WIE WIJ ZIJN

Wij zijn een christelijke charismatische gemeente in Middelburg. Relatie staat bij ons voorop. Relatie met God en met elkaar. Dat is de basis van onze gemeenschap.

Wij komen bij elkaar om samen God te ervaren, Hem beter te leren kennen, Zijn liefde te leren kennen, elkaar te bemoedigen en wat we van Hem ontvangen willen we ook weer door  geven aan andere mensen. Liefde is het sleutelwoord. God is immers liefde.  Ons verlangen is die liefde door te geven in onze persoonlijke relaties en in bijvoorbeeld in het ondersteunen van de Victory Church, Gjakova, Kosovo.


1. Wij geloven dat God zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.

2. Wij geloven in de bijbel als het door God geinspireerde Woord, om daarin onze liefdevolle God te ontmoeten en
Hem beter te leren kennen.

3. Wij geloven dat God zoveel van de wereld houdt dat Hij zijn enige Zoon, Jezus heeft gestuurd, zodat iedereen die
in Hem gelooft eeuwig leven ontvangt.

4. Wij geloven dat Jezus is gestorven voor onze zonden en opgestaan uit de dood, zodat wij, door geloof in Hem,
eeuwig leven ontvangen. Eeuwig leven spreekt van kwantiteit en kwaliteit.
Kwantiteit: leven dat over de dood heen reikt tot in alle eeuwigheid.
Kwaliteit: Leven in een intieme relatie met God, waardoor wij vrij worden om te zijn zoals God ons heeft bedoelt.

5. Wij geloven dat de Heilige Geest, de Geest van God, ons leidt en leert en doet ervaren wie God is.

6. Wij geloven dat de Heilige Geest ons kracht geeft getuigen van Jezus te zijn in woorden, daden en wonderen.

7. Wij geloven dat het kennen van God als liefdevolle Vader aan de basis ligt van het volgen van Jezus.

8. Wij geloven dat we geroepen zijn, in volledige afhankelijkheid van de Vader, het Koninkrijk van God gestalte te
geven in ons dagelijks leven en in de maatschappij waar wij deel van uit maken.

9. Wij geloven dat Jezus terug zal komen om Zijn Koninkrijk volmaakt gestalte te geven hier op aarde en in de hele
schepping.